Tehetségprogram
FELHÍVÁS

Tehetségprogram
FELHÍVÁS

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr!

Kedves Tanárnő/Tanár Úr!  Kedves Diákok!

 

A Mentor TT polgári társulás a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű tehetséges fiatalok segítését felvállaló tehetséggondozó tanács. A mentorok és a tehetségek munkáját koordinálja. A Mentor TT a Nemzeti Tehetségpályázat támogatásával egy tanórán kívüli élmény- és alkotásközpontú, tehetséggondozó programot készített elő a mátyusföldi iskolák diákjai számára, melyre ez úton hívjuk fel tanárok és diákok figyelmét.

A program célja olyan inspiratív környezetet teremteni, a Szenci, Galántai és Vágsellyei járás tehetséges diákjai számára, mely tehetségük kibontakoztatását szolgálja. A projektbe az alapiskolák 7., 8., 9., illetve a középiskolák 1. és 2. évfolyamos diákjait kívánjuk bevonni, akik a tudományok iránt érdeklődnek, akik szakkörökbe járnak, versenyeken vesznek részt, akik számára az ismeretszerzés, a kitartó tanulás, a kihívásokkal való szembenézés, a kutatásban való elmélyedés nem nyűgös kötelesség, de kedvvel és örömmel vállalt tevékenység. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, képességeik és szorgalmuk is megvan ahhoz, hogy a diáktudományosságot műveljék, kutatómunkájukkal továbbtanulásuk megalapozásához lépéseket tegyenek. 

A diákok a projekt során a maguk választott témakörben olyan pályamunkát készítenek el, melyhez a program során szakemberektől, doktoranduszoktól, ifjú kutatóktól, szaktanároktól, mentoroktól szakmai irányítást, tanácsot, segítséget kapnak, hasonló érdeklődésű diáktársakkal ismerkednek meg, és olyan intézményekbe, kutatási helyszínekre jutnak el, melyek segítik őket előrehaladásukban.

 

A diákok a következő tudományterületeken választhatnak témát:

1. a helyi és regionális értékek kutatása,

2. természettudományok,

3. műszaki és gazdaságtudományok.

 

A projekt célja olyan felkészítés a szakmai munka kidolgozására, mellyel a diákok pályázatokon, versenyeken sikeresen szerepelhetnek (Tudok, Kincskeresők, stb.)

 

A Mentor TT a program során a megnevezett régióból 15 diák tehetségfejlesztését vállalja fel. A diákok besorolásáról a programba a szervezet által megbízott munkacsoport dönt

·         a diákok bemutatkozó levele (iskola, település, család, érdeklődési kör, ki támogatja az adott területen – tanár vagy más szakember – szakköri munka, eddigi tanulmányi és versenyeredmények)

·         a kutatandó téma kidolgozott koncepciója (mit, milyen formában kíván kutatni, hol tart a kutatásban, miben vár segítséget, ki tudna leginkább segíteni a kutatásban?) alapján.

A két írásos anyag terjedelme 1- 1gépelt oldal (12-es Times New Roman betűtípus) legyen.

Beküldési határidő

2019.február 10, e-mailben a peklas@gmail.com mail címre.

A pályázókat február 15-ig értesítjük a beválogatás eredményéről. A foglalkozások során a diákok számára szakmai segítséget és frissítőt biztosítunk. Az utazással járó költségeket a szülő téríti. A program 5 x 6 órás foglalkozásokból áll, megvalósításának időszaka 2019. első féléve. Az összejövetelek időpontjait a beválogatás után beszéljük meg a program résztvevőivel. Az összejöveteleket elsősorban munkaszüneti napokon tartjuk.Az ötnapos foglalkozások helyszíne nagyobbrészt a Pázmány Péter Alapítvány épülete Galántán, illetve a Galántához közeli intézmények. 

 

Az iskolák igazgatóit, szaktanárait kérjük, tájékoztassák diákjaikat a programba való bekapcsolódás lehetőségéről.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Pék László

a Mentor TT alelnöke, a program felelőse

 

 

MENTOR TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács,

924 01 Galánta, Kodály Zoltán u. 2367/49, www.tehetseg.sk

 

Comments are closed.