Kincskeresők
15 éves jubileuma

Kincskeresők
15 éves jubileuma

Kincskeresők </br> 15 éves jubileumaKincskeresők </br> 15 éves jubileuma
A Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciája szépen ívelő pályát futott be másfél évtized alatt. Akik résztvevői voltak az eseményeknek, van mire emlékezniük! Már a kezdetekkor szerencsésen alakult sok minden: volt lelkes és a témában szakképzett kezdeményező, a Pedagógusszövetség megteremtette a szervezési feltételeket, a pedagógusok lehetőséget láttak az értelmes cselekvésre, a diákok számára élményt jelentett a kutatómunka, melyet a szülők, nagyszülők is szívesen támogattak, akadtak szakértők, mentorok, intézmények, akikhez, amelyekhez szakmai segítségért lehetett fordulni. Szerencsére a külső körülmények is úgy alakultak, hogy a kezdeményezés útját bosszantó akadályok, rosszakarat nem nehezítették, és az elengedhetetlenül szükséges anyagi forrásokat is sikerült pályázati forrásokból biztosítani. Mindezek mellett a Kincskeresők sikerét elsősorban azoknak a bekapcsolódó diákoknak, tanároknak a kemény munkája, a családok, mentorok és szervezők odaadó segítsége hozta meg, akikre átragadt az elhivatott néprajzos- tanár lelkesedése, ügybuzgalma.
2019 novemberében 15. alkalommal kerül megrendezésre a Kincskeresők országos konferenciája. – 15 konferencia, 15 iskolai év… Sok ez vagy kevés? Nézőpont kérdése. Ha a nagy hagyományokkal, sok éves múlttal rendelkező eseményekre tekintünk vissza, akkor bizony még gyermekcipőben járunk, ha viszont azt vesszük számba, hány tanuló, hány pedagógus kapcsolódott be hagyományaink és szellemi értékeink feltárásába, hányan váltak elkötelezetté a Kincskeresők által, van mire visszatekintenünk. Megelégedéssel tölthet el, hogy bár cserélődtek a diákok az évek folyamán, és nyugdíjba vonultak az első felkészítő tanárok közül sokan, van utánpótlás! Ahogy a diákok nagy részét – a legkisebbtől a legnagyobbakig – megérintette egy-egy témakör, a fiatalabb pedagógusok is felzárkóztak elődeik mögé, és új diákokkal, új témaköröket keresve folytatják a helytörténeti feltárásokat. Mondják, mára mozgalommá vált a Kincskeresők… Nehéz megítélni, de tény, hogy az évről évre megvalósuló konferencia közösséget kovácsolt, együtt gondolkodást, értékek, szellemi, kulturális, építészeti és természeti értékek iránt érzékeny közösséget. A szervezőnek, aki az eszmei, szellemi tartalmaktól kezdve a szállás és étkeztetés gondjáig bezárólag a konferenciák (és sokszor a felkészülés folyamatának is) mindenese, nehéz elfogódottság nélkül visszatekintenie az elmúlt 15 évre. Ám az eredmények magukért beszélnek. E kis füzet az elmúlt 15 évet kívánja felidézni, részben a szervező visszatekintésével, másrészt a programban kezdetektől részt vevő, vagy csak később bekapcsolódó, a helytörténeti kutatásokban jelentős szerepet vállaló pedagógusok és a Kincskeresőket segítő zsűritagok írásaival.

Comments are closed.