Ady Endre-ösztöndíj 2020 – Felhívás

Ady Endre-ösztöndíj 2020 – Felhívás

Felhívás

Ady Endre-ösztöndíj

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT - Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-20) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Az SZMPSZ-hez a komáromi, újvári, lévai, nagykürtösi, rimaszombati, rozsnyói és pozsonyi járásokból várják a pályázatokat.

A MentorTT a dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, losonci, bodrogközi, ungvidéki, tornaljai, kassai, rimaszombati és nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2020. október 23.

 

Közös postacím:     Regionálne pedagogické centrum

                                 Regionális Pedagógiai Központ

                                 ul. Zoltána Kodálya 2367/49

                                 P.O.BOX: 270

                                 924 01 Galanta

 

A borítékon kérjük feltüntetni: Ady-ösztöndíj

 

1. A pályázat célja

Pénzügyi segítség nyújtása (ösztöndíj) a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű,  a 2020/21-es tanévben 6-13. évfolyamon alapiskola felső tagozaton vagy középiskolában ( alapiskola 6-9. évfolyamán, középiskola 1-4. évfolymán) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

 

Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

1)   kiemelkedően tehetséges  

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2019/2020-as tanévben,

b) megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el vagy a 2019/2020-as tanévben,

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

 és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él, árva vagy félárva; a szülő egyedülálló

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 

A beérkezett ösztöndíjpályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékelik:

           Pályázati adatlap,

           Iskolalátogatási igazolás a 2020/21-es tanévben,

           A 2019/2020-as tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,

           A 2019/2020-as tanévben szerzett megyei, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.

           Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)

           A 2019/2020-as iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával – ez esetben fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.

           Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy vezetője, vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.

        Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.

Beküldendő dokumentumok listája:

  • Adatlap – 2 eredeti példányban
  • Iskolalátogatási igazolás a 2020/21-es tanévben* – 2 eredeti példányban
  • 2019/2020-as tanév év végi bizonyítványa – 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve
  • A 2019/2020-as iskolai évben elért eredmények, aktivitások listája. – 1 eredeti példányban
  • Oklevelek, igazolások a 2019/2020-as tanévben elért eredményekről (amennyiben vannak**) – 2 másolati példányban
  • Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti példányban
  • 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 2 eredeti példányban
  • 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 2 eredeti példányban

 

*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2020/21-es tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.

**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadók.

A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján.

 

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk vagy az www.szmpsz.sk honlapról.

 

További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:

Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com, tel.: 0911 451 024

Hanesz Angelika hanesz@gmail.com, tel.: 0904 397 322

Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com  tel: 0907 111 455

Majer Anna majeranna.szmpsz@gmail.com tel: 0907 623 206

Szabó Judit rpk.ga@szmpsz.sk, tel: 0917 539 964

Comments are closed.