KINCSKERESŐK XIV.

KINCSKERESŐK XIV.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT

14. alkalommal hirdeti meg a

 

 

Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciáját.

 

 

Pályázni lehet a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő előadással kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet vagy további tetszés szerint választható témakörökben.

 

A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, számítógépes vetítéssel (pl. PowerPoint, Prezi) történik, mely kiegészíthető eredeti hang- és videofelvételekkel, ill. tárgyi emlékek bemutatásával.

 

Célcsoport:  Az alapiskolák 5–9. évfolyama, a nyolc- és négyosztályos gimnáziumok, valamint a középiskolák diákjai (12–18. éves korosztály).

Feltételek:    Jelentkezhetnek szlovákiai illetőségű diákok (nem követelmény a magyar iskola látogatása, de az előadásnak magyar nyelven kell elhangoznia), egyének vagy csapatok (maximum 2 fő!), bármely szabadon választott témával.

 

A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője, nagyszülője, ismerőse vagy az adott témában jártas történész, muzeológus, helytörténész stb.

A számítógépes feldolgozás (pl. PowerPoint) és az írásbeli összefoglaló végén fel kell tüntetni a forrásanyagot (a szakirodalom pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az adatközlő/k neve, szül. éve, lakcíme, ha a téma megkívánja, vallása, mestersége).

A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul a közeli múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő helytörténészekhez.

 

Értékelés:    Arany, ezüst, bronz sávos minősítés, az előadás és témaválasztás alapján.
Minden résztvevő oklevélben és könyvjutalomban részesül.

 

Jelentkezés: az internetről (SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk , a Kincskeresők Facebook oldaláról: Kincskeresők - Tehetségpont RPK Ga, a Mentor TT honlapjáról: http://www.tehetseg.sk/  és Facebook oldaláról: Mentor TT) letölthető jelentkezési lapon, amelyhez csatolni kell a pályamunka 1–2 oldalas összefoglalását és a forrásanyagot.

A határidő után érkező vagy hiányosan kitöltött (kért adatok hiánya, a választott téma bemutatása, összefoglalása) jelentkezési lapot nem vesszük figyelembe!

Az országos konferencián iskolánként legfeljebb 2 csapat vehet részt, de jelentkezhetnek civil szervezeteket vagy községeket képviselő diákok is. Nagy érdeklődés esetén a szervezők fenntartják a jogot, hogy a több csoportot indító iskolákból a megjelölt téma fontossága szerint, meghívásos alapon válasszák ki az országos konferencia résztvevőit.

 

 

Jelentkezési határidő:

2018. október 26.

 

 

Országos konferencia:  2018. november 7–8., Dunaszerdahely,
Építészeti Szakközépiskola, Szabó Gyula u. 1.

 

Részvételi díj: 2.- €/fő.

 

A jelentkezési lapot (minden csapatra külön, hiánytalanul kitöltve) a munka 1–2 oldalas összefoglalójával együtt elektronikus levélben kell eljuttatni a következő címre:

kincskeresok10@gmail.com

 

További információk:     Szanyi Mária, ' 031 / 780 4864, È0911 451 024
Szabó Judit
' 031 / 780 7935, È0917 539 964

 

Comments are closed.