XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
2018/2019 tanév
FELHÍVÁS

XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
2018/2019 tanév
FELHÍVÁS

Célcsoport:

Az alapiskolák 7. és a 8. évfolyamos tanulói, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 3. és 4. évfolyamos tanulói.

 

A verseny célja, tartalma, hozadéka:

A verseny célja a természettudományok, azon belül a földrajz és a földtan iránt érdeklődő diákok számára lehetőséget biztosítani a szakmai fejlődésre és a tananyagon túl terjedő tudás megszerzésére és tehetségük fejlesztésére.

 

 

A felvidéki verseny főszervezője:

Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács - Pék László, peklas@gmail.com és a

párkányi Ady Endre Alapiskola - Bacsó Péter, bacso.peter1@gmail.com,

 

A Kárpát-medencei döntő szervezője: Magyar Természettudományi Társulat, www.mtte.hu

 

A jelentkezés ideje és módja:

2019. január 25-ig (új időpont) kérjük eljuttatni az iskola megnevezését, a felelős tanár(-ok) nevét, telefon és mail elérhetőségét a bacso.peter1@gmail.com e-mail címre. Számukra eljuttatjuk a verseny szervezésével kapcsolatos részletes információkat.

 

A verseny időpontjai, lebonyolítása, menete:

·         Az iskolai forduló ideje: 2019. február második fele, a versenyfeladatokat és az útmutatást a jelentkező iskolák pedagógusai e-mailben kapják meg a szervezőktől.

·         A felvidéki forduló 2019. április első hetében kerül megrendezésre a párkányi Ady Endre Alapiskolában, amelyre az iskolai fordulók évfolyamonkénti legjobbjai kapnak meghívást. A versenyzők a szervezők által összeállított központi feladatlapot töltik ki. A felvidéki verseny során a diákok szakmai programokon vesznek részt.

·         Kárpát-medencei döntőre 2019. május 10-12.-én Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán kerül sor, melyen a felvidéki verseny kategóriánkénti 2-2 legsikeresebb diákja vesz részt. A határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2019 nyarán részt vehetnek a tervezett egyhetes III. Kárpát-medencei Tehetségtáborban.

 

Az iskolai forduló lebonyolítása:

1.      A Verseny iskolai fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal a szaktanárok szervezik meg.  A benyújtott jelentkezés alapján a felvidéki versenyfelelős 2019. február 19-ig e-mail-ben megküldi a feladatlapokat és javítókulcsokat a szervező szaktanárnak.

2.      Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a Verseny lebonyolítása, a mellékelt értékelőlap, vagyis az eredménylista és nevezés megküldése a felvidéki versenyfelelősnek. Az iskolai forduló megszervezésének határideje 2019. február 22. (Kassa megye iskolái számára 2019. február 28.).

3.      A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc. A  felvidéki döntőbe az egyes kategóriák iskolai győztesei jutnak.

4.      A mellékelt eredménylistát és a győztesek nevezését kérjük kitöltve és igazolva 2019. március 4-ig elküldeni az alábbi címre: bacso.peter1@gmail.com

5.      A felvidéki döntőbe a kategóriák első két helyezettje jut.

6.      A felvidéki döntő előzetes időpontja: 2019. április 5. és 6. (péntek, szombat)

 

A iskolai forduló ismeretanyaga:

7. évfolyamos tanulók részére:

A Naprendszer és a Föld. - Térképészeti alapismeretek, Földrajzi fokhálózat. - A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története. Kontinensek, óceánok. - Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. - Időjárás, éghajlat elemei. - Éghajlati övezetek jellemzői. -  Felszíni és felszín alatti vizek. - Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek.

8. évfolyamos tanulók részére:

A Föld és a Világegyetem - A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat. - Tájékozódás a térképen és a valóságban. - Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség - Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői - Kárpát-medence felszíne - Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

 

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a felkészüléshez az alábbi internetes címeket:

OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető:

https://player.nkp.hu/play/215330

OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető:

https://player.nkp.hu/play/234358/false/undefined

OFI 5.osztályos természetismeret tankönyv letölthető:

https://player.nkp.hu/play/186798

OFI 6.osztályos természetismeret tankönyv letölthető:

https://player.nkp.hu/play/213506

 

 

A felvidéki döntő körlevelét az iskolák által megküldött eredménylista és nevezés beérkezése után küldjük.

 

 

Tartalmas felkészülést, jó versenyzést, kiváló eredményeket kívánunk!

 

 

Pék László és Bacsó Péter

Hataron_tuli_magyar_kormany_altalanos
Mentor TT - Felvidéki Tehetségsegítő Tanács
bga_logo_szines
emet__logo_fekvo_szines_rgb_png
ntp_logo_cmyk_vektoros__1_
emmi_color_cmyk__6_
MTTE

Comments are closed.