Ady Endre-ösztöndíj 2019 – Felhívás

Ady Endre-ösztöndíj 2019 – Felhívás

Felhívás

Ady Endre-ösztöndíj

 

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT - Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-19) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Az SZMPSZ-hez a komáromi, újvári, lévai, nagykürtösi, rimaszombati, rozsnyói és pozsonyi járásokból várják a pályázatokat.

A MentorTT a dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, losonci, bodrogközi, ungvidéki, tornaljai, kassai, rimaszombati és nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2019. október 15.

 

 

Közös postacím:     Regionálne pedagogické centrum

Regionális Pedagógiai Központ ul. Zoltána Kodálya 2367/49 P.O.BOX: 270

924 01 Galanta

 

 

A borítékon kérjük feltüntetni: Ady-ösztöndíj

 

 

1. A pályázat célja

Pénzügyi segítség nyújtása (ösztöndíj) a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű, a 2019/20-as tanévben 6-13. évfolyamon alapiskola felső tagozaton vagy középiskolában (alapiskola 6-9. évfolyamán, középiskola 1-4. évfolyan) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

 

 

Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

1)  kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:

a)  jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2018/2019-es tanévben,

b)   megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el vagy a 2018/2019-es tanévben,

c)    a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2)  szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a)  nagycsaládban él, árva vagy félárva; a szülő egyedülálló

b)  valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,

c)   olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 

A beérkezett ösztöndíjpályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékelik:

           Pályázati adatlap,

           Iskolalátogatási igazolás a 2019/20-as tanévben,

           A 2018/2019-es tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,

           A 2018/2019-es tanévben szerzett megyei, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.

           Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)

           A 2018/2019-es iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával ez esetben fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.

           Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.

    Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.

Beküldendő dokumentumok listája:

·         Adatlap 2 eredeti példányban

·         Iskolalátogatási igazolás a 2019/20-as tanévben* 2 eredeti példányban

·         2018/2019-es tanév év végi bizonyítványa 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve

·         A 2018/2019-es iskolai évben elért eredmények, aktivitások listája. – 1 eredeti példányban

·         Oklevelek, igazolások a 2018/2019-es tanévben elért eredményekről (amennyiben vannak**) 2 másolati példányban

·         Tehetségpont ajánlása (amennyiben van)2 eredeti példányban

·         1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) 2 eredeti példányban

·         2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) 2 eredeti példányban

 

 

*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2019/20-as tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.

**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadók.

A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján.

 

 

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk vagy az www.szmpsz.sk honlapról.

 

További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:

Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com, tel.: 0911 451 024

Hanesz Angelika hanesz@gmail.com, tel.: 0904 397 322

Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com  tel: 0907 111 455

Majer Anna majeranna.szmpsz@gmail.com tel: 0907 623 206

Szabó Judit rpk.ga@szmpsz.sk, tel: 0917 539 964

Comments are closed.